Vi mangler billeder til hjemmesiden i en bedre kvalitet end dem vi havde på vores gamle hjemmeside. Ligger du inde med nogen, vil jeg meget gerne låne dem, så jeg kan scanne dem ind. Kontakt webmaster nederst på siden.