I dag har FHK holdfællesskab med FIF og har et hold i Old Boys næste bedste række. Vi træner hver torsdag kl 20.15 i Frederiksberg Hallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg, Hal 2. Vi har hal tid til kl 21.15, men Sportscafeen lukker kl. 23.00.

Kontingentet er 900,- halv årligt. 550,- halv årligt for medlemmer fra holdfælleskaber. Dette giver adgang til sociale arrangementer og ture med tilskud fra klubben. 300,- halv årligt for passive medlemmer.

Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse i FHK foregår ved en blanket, e-mail eller betaling af kontingent. Blanketten afleveres til træning eller sendes til kasseren på mail. Hent blanketten her FHK Indmeldelsesblanket.pdf
Ønsker man at udmelde sig af FHK, kan man ligeledes sende besked en e-mail til kasseren og bekræftelse fremsendes efterfølgende.

Vores vedtægter finder du her FHK Vedtægter

Kontakt evt. formanden på eller kassereren på .

Link til FIF

Link til HandOffice

Link til SportsCafen